Zorg aanvragen

Bij Stichting STAN staan de wensen en behoeften van de cliënten centraal. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Stichting STAN streeft naar openheid in de samenwerking met de cliënt. Klachten nemen we dan ook serieus en behandelen we in overleg met de client en de betrokkenen. Hiervoor hebben we een klachtenreglement en een klachtenprocedure.