De Cliëntenraad

We vinden het belangrijk dat cliënten en hun naasten met ons meedenken over verbetering van kwaliteit. Daarom heeft Stichting STAN een cliëntenraad.

Wat doet een cliëntenraad?
Via de cliëntenraad kunnen cliënten hun stem laten horen en invloed uitoefenen op het beleid. Zo kunnen we er samen met de cliënten voor waken dat de zorg van goede kwaliteit is en blijft en goed aansluit bij de cliënten. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van Stichting STAN, komt op voor de gemeenschappelijke rechten en belangen van de cliënten en adviseert de directie. De leden van de cliëntenraad komen vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Wie zijn de leden van de cliëntenraad? De cliëntenraad bestaat uit cliënten en naasten van cliënten, zoals een familielid, een kennis of een andere betrokkene uit het netwerk van een cliënt. Lid worden? Heeft u of iemand uit uw omgeving interesse om lid te worden? Dan horen we dat graag. 
Cliënten of hun naasten kunnen altijd voor meer informatie bij ons terecht. Bel ons of stuur een korte motivatiebrief per e-mail naar clientenraad@stichtingstan.nl