Ik wil:

Wmo Ondersteuning

Wlz Ondersteuning

Zorg aanvragen

Over Stichting STAN

STAN zorgt voor kleur

STAN biedt als gecontracteerd zorgaanbieder maatschappelijke begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke, psychische of sociale beperking. Dit gebeurt op basis van een WMO-indicatie in de regio’s Nijmegen en Oss. STAN is gespecialiseerd in het ondersteunen van cliënten met een allochtone achtergrond. Vanwege taal- en cultuurverschillen of een vluchtelingentrauma, kan het voor hen een extra uitdaging zijn om hun leven goed op de rit te krijgen. Ons kleurrijke team heeft de kennis en ervaring in huis om bruggen te slaan tussen deze doelgroep en de samenleving.

STAN beweegt mee

Als een ervaren vriend of familielid staan we onze cliënten met raad en daad bij. Onze ambulante begeleiders bewegen letterlijk met hun cliënten mee. Bijvoorbeeld om ze te coachen in het communiceren met instanties, het begrijpen van de post, het ontwikkelen van een sociaal netwerk en het opvoeden van hun kinderen. Dat gebeurt in samenwerking met de omgeving: familie, vrienden, buren en organisaties in de wijk en de stad. Samen met hen ondersteunen we onze cliënten en hun naasten in hun persoonlijke ontwikkeling en stimuleren we ze om op te komen voor hun belangen. Totdat er voldoende basis is om – al dan niet met aanvullende ondersteuning – op eigen kracht verder te gaan.

STAN is laagdrempelig

Onze team van goed geschoolde en ervaringsdeskundige hulpverleners, is van huis uit vertrouwd met uiteenlopende culturele codes. Als het gaat om de begeleiding van cliënten met een vluchtelingen- of migratie-achtergrond, hebben wij de expertise in huis. We hanteren een zeer laagdrempelige, clientgerichte benadering op basis van vertrouwen. Dat begint met luisteren en erkenning geven aan wat onze cliënten bezighoudt en beweegt. Wij hebben een sterk netwerk binnen de gemeenschap van migranten en vluchtelingen. Hierdoor weten bewoners met een allochtone achtergrond ons makkelijk te vinden. We wijzen hen de weg naar de sociale wijkteams en ondersteunen hen bij de aanmelding voor een keukentafelgesprek.

Meer weten?

Kom gerust een keer langs voor een kop koffie. Niet alleen voor onze cliënten zijn we laagdrempelig, maar ook voor omwonenden, samenwerkingspartners en andere belangstellenden. Dus voel je vooral welkom bij STAN.

Samenwerkingen

We leveren zorg aan in volgende gemeenten

 • Nijmegen
 • Oss
 • Berg en Dal
 • Beuningen
 • Heumen
 • Wijchen
 • Druten
 • Land van Cuijk
 • ‘s-Hertogenbosch
 • Zeeland
 • Groesbeek
 • Malden
 • Beek & Ubbergen