Ik wil:

Wmo Ondersteuning

Wlz Ondersteuning

Zorg aanvragen

Cultuursensitieve begeleiding voor volwassenen

STAN biedt cultuursensitieve begeleiding aan volwassenen die (tijdelijk of langdurig) moeite hebben om goed te functioneren in het dagelijks leven. Soms is
bij hen sprake van een (licht) verstandelijke, psychische of lichamelijke
beperking. Maar ook om andere redenen kunnen ze belemmeringen ondervinden
in hun functioneren.

Bij STAN kun je terecht voor:
✓ kortdurende begeleiding op basis van een WMO-indicatie ( als je uit Oss / Land van Cuijk of omgeving komt).
✓ langdurende en intensieve begeleiding op basis van een Wlz-indicatie (als je uit Nijmegen of omgeving komt).

STAN zorgt voor kleur

STAN is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een migratieachtergrond. Heb je een beperking of loop je vast in het dagelijks leven? En kom jij (of je familie) uit een andere cultuur? Dan kan het voor jou een extra uitdaging zijn om weer grip te krijgen en/of zo goed en prettig mogelijk te functioneren. Cultuursensitieve ondersteuning, waar nodig in de eigen taal, biedt dan vaak uitkomst.

STAN werkt cultuursensitief

Cultuursensitief werken is STAN op het lijf geschreven. We zijn bekend met uiteenlopende talen en culturen. Ons kleurrijke team bestaat uit ervaringsdeskundige zorgprofessionals met onder andere een Afghaanse, Iraanse, Marokkaanse, Koerdische, Turkse of Somalische achtergrond. Als cliënt kun je er dan ook op vertrouwen dat we bij STAN rekening houden met je culturele achtergrond.

STAN beweegt mee

Als een ervaren vriend of familielid bieden we jou een luisterend oor en staan we je met raad en daad bij. Onze ambulante begeleiders bewegen met je mee. Ze zijn flexibel en sluiten steeds aan bij bij jouw hulpvragen. Een paar voorbeelden van waar we je bij kunnen ondersteunen:  Je stimuleren om goed voor jezelf zorgen, een dagritme aan te houden, gezond te eten en activiteiten te ondernemen die bij jou passen  Je ondersteunen om te (leren) communiceren met instanties, je post te (leren) begrijpen, een netwerk te ontwikkelen, je buurt/omgeving te leren kennen, (vrijwilligers)werk of dagbesteding te vinden. Bij de ondersteuning werken we altijd nauw samen met mensen uit jouw omgeving: naasten, familie, vrienden, buren, organisaties in de buurt en/of andere betrokken hulpverleners.

Meer weten?

Kom gerust een keer langs voor een kop koffie. Niet alleen voor onze cliënten zijn we laagdrempelig, maar ook voor omwonenden, samenwerkingspartners en andere belangstellenden. Dus voel je vooral welkom bij STAN.