Klachtenregeling

Bij Stichting STAN staan de wensen en behoeften van de cliënten centraal. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Stichting STAN streeft naar openheid in de samenwerking met de cliënt. Klachten nemen we dan ook serieus en behandelen we in overleg met de client en de betrokkenen. Hiervoor hebben we een klachtenreglement en een klachtenprocedure.

Klachtenreglement

Het klachtenreglement heeft als doel om klachten op zorgvuldige wijze af te handelen en te registreren.
Door het goed behandelen van een klacht, kan de kwaliteit van het hulpverleningsproces verbeterd worden. Het klachtenreglement is dan ook een onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting STAN. 

Klachtenprocedure
Wanneer u ontevreden bent over de begeleiding kunt u een klacht indienen. Hieronder leest u welke stappen u kunt zetten.
U kunt uw klacht bespreken met uw begeleider(s). Door uw klacht met de begeleider(s) te bespreken, kunnen de problemen misschien al worden opgelost.

  • Komt u er met uw begeleider(s) niet uit, dan kunt u in gesprek gaan met de dienstverleningscoördinator. Deze kan meedenken, ingrijpen of voor u bemiddelen bij het oplossen van uw klacht.
  • Vraag dit gesprek aan via uw begeleider of stuur een e-mail naar dvc@stichting-stan.nl.
  • Is uw klacht na deze stappen nog niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Stichting STAN, die uw klacht volgens het klachtenreglement van Stichting STAN behandelt en probeert op te lossen.

Hoe dient u een klacht in bij de klachtenfunctionaris?
U download onderaan deze pagina het klachtenformulier, print het uit en vult dit in. Het ingevulde formulier stuurt u in een gesloten envelop naar:
Stichting STAN
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Dominicanenstraat 73
6521 KB NIJMEGEN.

De klacht wordt binnen vijf werkdagen in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. U krijgt binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging en een uitleg over de te volgen procedure en de termijn waarbinnen de klacht wordt behandeld. Het streven is de klacht zo snel mogelijk af te handelen, waar mogelijk binnen een termijn van maximaal zes weken.  

De Geschillencommissie
Stichting STAN is aangesloten bij de Geschillencommissie. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld en opgelost, kunt u met uw klacht terecht bij deze externe partij. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en tegen deze uitspraak niet in hoger beroep kunnen gaan.
Klik hieronder op de knop Geschillencommissie voor meer informatie en het indienen van een klacht bij de geschillencommissie.