Klachtenregeling

Bij Stichting STAN staan de wensen en behoeften van de cliënten centraal. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Stichting STAN streeft naar openheid in de samenwerking met de cliënt. Klachten nemen we dan ook serieus en behandelen we in overleg met de client en de betrokkenen. Hiervoor hebben we een klachtenreglement en een klachtenprocedure.

Klachtenprocedure

Wanneer u ontevreden bent over de begeleiding kunt u een klacht indienen. Hieronder leest u welke stappen u kunt zetten.
U kunt uw klacht bespreken met uw begeleider(s). Door uw klacht met de begeleider(s) te bespreken, kunnen de problemen misschien al worden opgelost.

  • Komt u er met uw begeleider(s) niet uit, dan kunt u in gesprek gaan met de dienstverleningscoördinator. Deze kan meedenken, ingrijpen of voor u bemiddelen bij het oplossen van uw klacht.
  • Vraag dit gesprek aan via uw begeleider of stuur een e-mail naar dvc@stichting-stan.nl.
  • Is uw klacht na deze stappen nog niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir die uw klacht volgens het klachtenreglement van Stichting STAN behandelt en probeert op te lossen.

De klacht wordt binnen vijf werkdagen in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. U krijgt binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging en een uitleg over de te volgen procedure en de termijn waarbinnen de klacht wordt behandeld. Het streven is de klacht zo snel mogelijk af te handelen, waar mogelijk binnen een termijn van maximaal zes weken.  

Onafhankelijke klachtencommissie / klachtenfunctionaris
U bent als cliënt niet tevreden of heeft u een klacht over de geleverde diensten van Stichting STAN dan kunt u de volgende stappen nemen om dit kenbaar te maken:

1. Stichting STAN heeft haar klachtenregeling en -bemiddeling ondergebracht bij Quasir.
2. Via onderstaande contactgegevens kunt u in contact komen met Quasir en uw klacht kenbaar maken.
     Een klachtenfunctionaris van Quasir zal binnen 48 uur contact met u opnemen.
3. De klachtenfunctionaris van Quasir zal u vervolgens adviseren/helpen bij het oplossen van uw klacht.

Contactgevens Quasir : 
Post : Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA Meppel
E-mail : bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Klachtenbemiddeling
Telefonisch : 06 4844 5538 (09:00 tot 17:00 maandag t/m vrijdag) 

Uiterlijk binnen 48 uur na uw melding wordt u terug gebeld of gemaild, bij geen gehoor. 

Meer informatie over Quasir te vinden via : https://www.quasir.nl/klachtenbehandeling/


 De Geschillencommissie

Stichting STAN is ook aangesloten bij de Geschillencommissie. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld en opgelost, kunt u met uw klacht terecht bij deze externe partij. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en tegen deze uitspraak niet in hoger beroep kunnen gaan.
Klik hieronder op de knop Geschillencommissie voor meer informatie en het indienen van een klacht bij de geschillencommissie.