Privacy Policy (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Met de AVG worden de eisen om uw privacy te beschermen verscherpt en krijgt u meer rechten om te weten wat er met uw gegevens gebeurt.

Wat betekent dit in de praktijk?

Dit betekent dat uw privacy nog beter beschermd wordt en uw rechten toenemen. Als u bij ons in zorg komt, registreren wij niet alleen uw persoonsgegevens maar ook medische gegevens en details over de noodzakelijke zorg. U wilt natuurlijk niet dat deze informatie ‘op straat komt te liggen’. Met de invoering van de AVG krijgen wij als zorginstelling meer verplichtingen om uw privacy te beschermen. Daarom kijken wij nogmaals goed naar onze bedrijfsvoering, checken wij of onze automatisering goed is beveiligd en zorgen wij ervoor dat onze zorgverleners goed bewust zijn dat zij voorzichtig omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens registreren wij en waarom?

Als u bij ons in zorg komt, worden uw gegevens in ons systeem ingevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • naam, adres, woonplaats
  • geboortedatum, -plaats en nationaliteit
  • burgerlijke staat
  • telefoonnummer en emailadres
  • BSN
  • zorgverzekeraar en polisnummer
  • contactgegevens van eventuele mantelzorgers of andere contactpersonen
  • de indicatie voor de levering van zorg en/of ondersteuning met medische anamnese
  • inventarisatie van de te leveren zorg, gemaakte afspraken hierover en andere voor de zorglevering relevante gegevens.

Wij hebben deze gegevens nodig om de zorg op een kwalitatief verantwoorde wijze te kunnen leveren en om bijvoorbeeld de zorg bij uw verzekeraar te kunnen declareren. Uw gegevens worden uitsluitend met andere partijen gedeeld indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Toestemming

Met de AVG worden de eisen voor het geven van toestemming om uw gegevens te registeren verscherpt. Dit houdt in dat wij u voortaan vooraf concreet zullen informeren waarvoor u toestemming geeft en om welke persoonsgegevens het gaat. Ook zullen wij u vertellen waarom we dat doen, hoe wij deze verwerken en hoe lang wij welke gegevens bewaren.

Voor alle soorten gegevens die wij verzamelen geeft u uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming leggen wij vast in een zorgovereenkomst. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor u toestemming heeft gegeven. Tevens heeft u altijd het recht om uw toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken of bezwaar te maken.