Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De WLZ geeft recht op zorg indien u permanent behoefte heeft aan continu zorg en toezicht in de nabijheid.

Voor wie?

De Wlz is vooral bedoeld voor kwetsbare ouderen met (vergevorderde) dementie
of mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische
beperking. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage die door het CAK wordt
berekend.
Vanuit de WLZ leveren wij begeleiding. Dit kan zowel op basis van het
Persoonsgebonden budget (Pgb) als Zorg in natura (Zin).
Om voor WLZ-zorg in aanmerking te komen is een indicatie van het CIZ
noodzakelijk.

Wat kunt u van ons verwachten?

Stichting STAN levert begeleiding volgens alle professionele richtlijnen en standaarden die in de zorg gelden. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken uitsluitend met deskundige en gediplomeerde zorgverleners. De begeleiding is cultuursensitief. De begeleiders kennen uw cultuur en spreken uw taak. Wij vinden het belangrijk om uw partner, familie en mantelzorgers zo veel als mogelijk bij de zorgverlening te betrekken. Uiteraard stemmen wij af met uw huisarts en andere hulpverleners en behandelaars. Zelfredzaamheid en eigen regie staan bij ons voorop. Hiermee willen wij een bijdrage aan de kwaliteit van uw leven geven. 

Wat betekent dit voor u?

De zorgverlening wordt altijd in overleg met u afgesproken en vastgelegd in een zorgplan. Wij zullen u daarbij informeren over de (on)mogelijkheden. Het zorgplan wordt steeds bijgesteld als u dat wilt of als dat nodig is.
Wij doen ons best om u te begeleiden om zo lang mogelijk verantwoord thuis te
kunnen blijven wonen. In overleg met u, uw naasten en andere betrokken
zorgverleners hebben wij aandacht voor het borgen van 24 uur zorg in de
nabijheid of permanent toezicht.
Integrale zorg dus zorg in samenspraak met uw huisarts, apotheek en andere
zorgverleners.