Werkwijze

STAN: een vriend die met je meeloopt
Onze werkwijze kenmerkt zich door een laagdrempelige, praktische aanpak op basis van een vertrouwensrelatie. Oprichter van STAN, Mahmood Wardak, vat de kern van onze werkwijze als volgt samen: “We zijn als een goede vriend of als een gerespecteerd familielid. We lopen met onze clienten mee totdat ze zelfstandig mee kunnen draaien in de samenleving en ons niet meer of veel minder nodig hebben”.

Vertrouwensband
Onze ambulante begeleiders hebben qua taal, culturele achtergrond of levenservaring altijd wel iets met de cliënt gemeen, waardoor er makkelijker een vertrouwensband kan ontstaan. Ze bieden de clienten een luisterend oor, en geven erkenning aan hun zorgen en behoeften.
Hiermee leggen ze de basis voor de verdere ondersteuning.

Laagdrempelig
Om onze cliënten goed te kunnen ondersteunen, werken we heel laagdrempelig. Vaak zoeken onze ambulante begeleiders de clienten thuis op of gaan met hen op pad. Maar als clienten ons buiten de vaste afspraken nodig hebben, kunnen ze ook bij onze medewerkers en stagiaires op kantoor terecht. Om uitleg te krijgen bij een brief, een cv te maken, informatie op te zoeken op internet en belangrijke papieren te verzamelen en te printen. Of gewoon om een kopje koffie te drinken en wat te praten met een medewerker of met andere clienten.

Door onze laagdrempelige werkwijze en ons sterke netwerk binnen de migranten-gemeenschap, weet onze doelgroep ons makkelijk te vinden. Vaak komen bewoners bij ons, voordat ze bij het sociaal wijkteam of een andere hulpverlener of verwijzer aankloppen. Wij proberen ze zo goed mogelijk uit te leggen hoe de zorg lokaal geregeld is en waar ze met welke hupvraag terecht kunnen. Indien nodig ondersteunen wij ze bij de aanmelding voor een keukentafelgesprek bij de toeleiders in hun wijk.

Ontmoetingsplek
De sfeer bij ons op kantoor is heel open. Naast een spreekkamer en een aparte werkruimte voor het personeel, beschikken we over een grote gemeenschappelijke ‘huiskamer’. Een ontmoetingsplek voor medewerkers en clienten, waar we ook groepsactiviteiten organiseren.
Ook onze goed uitgeruste keuken is vrij toegankelijk. Iedereen mag er koffie of thee pakken of zelf iets klaarmaken. Soms wordt er – spontaan of gepland – gezamenlijk gekookt en gegeten. Bijvoorbeeld door de al wat oudere kinderen van clienten, die elke dinsdagavond met hun ouders bij ons samenkomen voor begeleiding bij huiswerk en ondersteuning bij allerlei praktische zaken. Zoals het aanvragen studiefinanciering, het bestellen van schoolboeken of het omgaan met financiele zaken.

Verbinden
De gemeenschappelijke ruimte vormt het hart van STAN. Hier ontmoeten we elkaar, vergaderen we en organiseren we uiteenlopende activiteiten. Zoals quiz-avonden waarbij clienten van alles op kunnen steken over gebruiken, gewoontes, rechten en plichten in Nederland. Of informatiebijeenkomsten waarbij we sprekers van verschillende instanties uitnodigen. Clienten, gasten en sprekers kunnen voorafgaand aan een activiteit aanschuiven voor een gezamenlijke Afghaanse, Iraanse, Turkse of Marokkaanse maaltijd. Door samen te koken en te eten kunnen we mensen van allerlei achtergronden in onze huiskamer met elkaar verbinden.

Meer weten?
Kom gerust een keer langs voor een kop koffie. Niet alleen voor onze cliënten zijn we laagdrempelig, maar ook voor omwonenden, samenwerkingspartners en andere belangstellenden. Dus voel je vooral welkom bij STAN.