Onze clienten

Al hebben alle clienten hun eigen verhaal, de meesten kampen met vergelijkbare problemen. Die vinden hun oorsprong in een psychische of licht verstandelijke beperking. Een groot deel van onze clienten is getraumatiseerd, bijvoorbeeld door een verleden als vluchteling en/of ervaringen met lichamelijk of geestelijk geweld. Het kost hen meer moeite om thuis en in de samenleving goed te functioneren, de taal te beheersen en blijvende contacten aan te knopen met mensen en organisaties in hun omgeving. Onze clienten beschikken wel over de motivatie en de capaciteiten om grip te krijgen op hun leven. STAN zet zich ervoor in dat zij zich binnen hun mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen.

STAN groeit.

In het afgelopen jaar heeft STAN een flinke groei doorgemaakt. Begonnen we met tien Afghaanse clienten, inmiddels bieden we maatschappelijke ondersteuning aan ruim veertig clienten met uiteenlopende culturele achtergronden. Dat doen we met een betrokken en heel divers team van ambulante begeleiders, vrijwilligers, stagiaires en enkele kantoormedewerkers. STAN is gehuisvest in een ruim en sfeervol pand aan Dominicanenstraat 73 in Nijmegen Oost.